Jesteśmy po to, by się za Was modlić. W intencjach polecanych naszym modlitwom w każdym miesiącu w kaplicy Domu Generalnego w Krakowie odprawiana jest Msza Święta. O potrzebne łaski prosimy Dobrego Boga przez przyczynę naszej Matki Założycielki, Czcigodnej Sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej, natomiast w każdy trzeci wtorek miesiąca włączamy podane intencje w nowennę modlitw przez pośrednictwo naszej Błogosławionej Siostry Julii Rodzińskiej.

O otrzymanych łaskach prosimy poinformować:

Zgromadzenie Sióstr św. Dominika
Al. Kasztanowa 36
30-227 Kraków
tel. (12) 425 24 05