Jeśli zastanawiasz się nad swoim powołaniem, chcesz przyjechać do klasztoru, aby przyjrzeć się życiu Sióstr, wziąć udział w dniach skupienia czy rekolekcjach czy po prostu porozmawiać, skontaktuj się z Siostrą :)

Skontaktuj się z nami


POLSKA

s. Łucja Rado OP


Siostry Dominikanki
al. Kasztanowa 36
30-227 Kraków

duszpowo@dominikanki.pl
tel. 12 / 425 24 05
tel. kom. +48 728 429 903
www.dominikanki.pl

BIAŁORUŚ

S. Lubomira Krugowaja OP


вул. Няжданавай, 48
220040 Мінск
Беларусь

dominikanki_by@mail.ru
tel. 0-0375-17/262-73-51

USA

Sr. Maria-Vianney Kysely O.P.


Dominican Sisters Immaculate Concepiton Province
9000 West 81 Street
Justice, Ill., 60458, USA

vocations@sistersop.com
tel. (0-01/708) 458-30-40
www.sistersop.com

KAMERUN

Sr Alina Sędzimir OP


Soeurs de St Dominique
B.P. 185/446 Procure Yaounde
Cameroun -Afrique

alinop@gmail.com
Tel: 237 674978587
237 691872868
www.mjdcameroun.com