Idąc za przykładem św. Katarzyny ze Sieny oraz naszej Matki Założycielki, które nie tylko nauczały o Chrystusie, ale też usługiwały chorym, Zgromadzenie Sióstr św. Dominika podejmuje, zgodnie ze swoim celem, posługę wśród chorych. Codzienne doświadczenie miłosierdzia Bożego sprawia, że siostry dotknięte przez Jego współczucie, mogą również być współczujące dla wszystkich (por. Papież Franciszek, Bulla Misericordiae vultus). Zgromadzenie podejmuje posługę w szpitalach, domach opieki a także domach chorych osób. Siostry nie tylko udzielają pomocy medycznej pragnąc ulżyć w cierpieniu, ale też starają się podnosić na duchu chorych oraz oddziaływać na ich stronę moralną. W obliczu zbliżającej się śmierci zachęcają do przyjęcia sakramentów świętychi ufności w Boże miłosierdzie, towarzyszą także modlitwą konającym.

Zgromadzenie Sióstr św. Dominika, kontynuując dzieło Matki Kolumby, prowadzi także w parafiach,w porozumieniu z księdzem proboszczem, dzieła charytatywne. Obejmują one odwiedziny chorych, pomoc samotnym, osobom starszym, opuszczonym, rodzinom wielodzietnym i zmagającym się z nałogami. Nierzadko Siostry sprowadzają lekarza lub pielęgniarkę, organizują lekarstwa, żywność i odzież. Spełniając uczynki miłosierdzia co do ciała, nie zapominają o duszy. Poprzez rozmowę oraz zapewnienie odpowiedniej lektury starają się wyjaśniać prawdy wiary, pogłębiać więzi w rodzinach oraz przybliżać swoich podopiecznych do lepszego poznania i ukochania Boga.