Główną Patronką Zgromadzenia jest Matka Boża. Ona uczy nas z wiarą przyjmować Słowo Prawdy Bożej, rozważać je w sercu swoim i ukazywać światu. Ona też słowem i życiem uczy wierności Chrystusowi.
(Konstytucje Zgromadzenia Sióstr św. Dominika)

Od początku swojego istnienia Zakon Kaznodziejski szerzy cześć Najświętszej Maryi Panny. Jest Ona jego szczególną Opiekunką. Już Święty Ojciec Dominik w jednej z wizji zobaczył swoich braci ukrytych pod płaszczem Maryi. Błogosławiony Jordan z Saksonii, następca Dominika, wprowadził śpiew Salve Regina po Komplecie. Jednym z elementów habitu jest szkaplerz, znak szczególnej miłości Najświętszej Dziewicy (z formuły poświęcenia szkaplerza). Przy pasku nosimy różaniec, skarb dzieci św. Dominika (Matka Kolumba Białecka, Dyrektorium dla Nowicjatu), który też codziennie odmawiamy. Czcimy Maryję, jako Królową Różańca Świętego. Zgromadzenie Sióstr św. Dominika, z woli Założycielki, oddaje też szczególną cześć Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Każdy dzień rozpoczynamy antyfoną Inviolata, a kończymy hymnem Witaj Gwiazdo Morza.