Zgromadzenie Sióstr św. Dominika czerpiąc z bogatej tradycji Zakonu Kaznodziejskiego przejęło sposób odmawiania Liturgii Godzin. W niej "z całym Kościołem Powszechnym i w imieniu całego stworzenia publicznie wielbimy Boga" (Konstytucje i Statuty Zgromadzenia Sióstr św. Dominika, pkt 17). Jako Zgromadzenie kontemplacyjno - apostolskie odmawiamy: Godzinę czytań, Jutrznię, Modlitwę południową, Nieszpory i Kompletę. Reforma liturgii przeprowadzona po II Soborze Watykańskim ujednoliciła w Kościele księgi liturgiczne oraz zniosła dawne ryty, jednakże nasz Zakon zachował tradycyjny sposób odmawiania Liturgicznej Modlitwy Dnia, co wyróżnia nas spośród innych rodzin zakonnych.

Jednym ze zwyczajów mającym swoje początki w 1220 roku (a więc jeszcze za życia św. Dominika) jest łączenie Godziny Czytań i Jutrzni. Całość rozpoczyna Wezwanie śpiewane przez dwie Siostry, które wychodzą na środek kaplicy przed ołtarz. Poranny brewiarz bezpośrednio poprzedzony jest antyfoną O Święta Uczto.

Siostry modlą się w dwóch chórach naprzemiennie w ten sposób, że gdy jeden chór odmawia psalm stojąc, drugi chór siedzi. Przy kolejnym psalmie następuje zamiana. W każdym psalmie wszyscy wstają na Chwała Ojcu, które odmawiamy głęboko się skłaniając. Ten sposób modlitwy ma również swoje źródło w początkach Zakonu.
Liturgia dominikańska sprawowana jest krótko i zwięźle, jak czytamy w źródłach dominikańskich. Sam św. Dominik podczas Jutrzni chodził pomiędzy braćmi i pobudzał ich do gorliwej modlitwy. Owa zwięzłość liturgii wynika z troski o apostolstwo, które nie może doznać szkody poprzez mnożenie długich modlitw. Nie oznacza to jednak, że liturgia sprawowana jest niedbale. Wręcz przeciwnie: staramy się dokładnie przygotowywać wspólną modlitwę i ćwiczymy melodie brewiarzowe na poszczególne okresy liturgiczne.

Po Nieszporach śpiewamy antyfony: Salve Regina (do Matki Bożej), oraz O Lumen Ecclesiae (do św. Dominika) i w każdą środę Ave florum (ku czci św. Jacka).
Oprócz Świąt i Uroczystości obchodzonych w całym Kościele Powszechnym mamy Wspomnienia, Święta i Uroczystości właściwe naszemu Zakonowi. Są to m. in: Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus (3 stycznia), Uroczystości św. Katarzyny ze Sieny (29 kwietnia) i św. Dominika (8 sierpnia), Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Różańcowej (7 października) czy Święto Wszystkich Świętych Zakonu Kaznodziejskiego (7 listopada). Teksty własne o świętych Zakonu Kaznodziejskiego zostały opracowane w specjalnym brewiarzu wydanym przez Polską Prowincję Dominikanów.
parallax background