Róża Filipina Białecka urodziła się 23 sierpnia 1838 r. w Jaśniszczach. Była drugą z trzech żyjących córek państwa Białeckich: Franciszka i Anny Ernestyny. W wieku 8 lat przyjęła I Komunię św. Wcześnie nauczyła się modlitwy i kochała czas spędzany sam na sam z Jezusem Eucharystycznym. Odkrywając powołanie do służby Bożej, w dniu przyjęcia sakramentu bierzmowania, przed Cudownym Obrazem Matki Bożej w Podkamieniu, uczyniła prywatny ślub, poświęcając się Bogu w życiu zakonnym. Napotykała jednak wiele trudności, uniemożliwiających realizację tych planów, m. in. chorobę i brak zgody ojca.
Po rozmowie z generałem Zakonu Kaznodziejskiego, o. Wincentym Jandel’em w Podkamieniu, 2 lipca 1856 r., zdecydowała się wstąpić do kontemplacyjno – czynnego Zgromadzenia Sióstr Dominikanek w Nancy, by po odbyciu tam nowicjatu, założyć podobne Zgromadzenie w Polsce. Po przyjęciu dominikańskiego habitu i otrzymaniu zakonnego imienia – s. Maria Kolumba oraz złożeniu ślubów zakonnych, s. Kolumba wróciła do Ojczyzny i tutaj, mimo wielu przeciwności, w 1861r. założyła w Wielowsi pierwszy klasztor dominikanek.
Wyznaczone Zgromadzeniu zadanie głoszenia prawd ewangelicznych najbardziej potrzebującym podejmowały siostry przez działalność pastoralną i oświatową. Zakładały szkoły, w których troszczyły się o rozwój religijny i moralny dzieci i młodzieży. Siostry opiekowały się także chorymi, wspierając ich w cierpieniu oraz towarzysząc im w godzinie śmierci.

Wszyscy, którzy spotykali się z Matką Kolumbą, dostrzegali jej wielką miłość do Boga i drugiego człowieka, niezwykłą skromność, dobroć, serdeczność i ofiarność. Często nazywali ją aniołem, pozostając pod urokiem jej świętości. Matka Kolumba odeszła z tego świata 18 marca 1887 r., w wigilię Uroczystości Św. Józefa. Została pochowana w ogrodzie w Wielowsi, obok kaplicy klasztornej.

Czytaj więcej