1Jak rozpoznać swoje powołanie?
Chcesz poznać plan, jaki Bóg ma wobec Ciebie? Słuszna decyzja. Dzięki niej możesz zyskać wszystko i to na skalę wieczności. Pamiętaj o dwóch sprawach. Po pierwsze: to Ty jesteś skarbcem, w którym Bóg już złożył swoją tajemnicę. To znaczy, że to w Tobie znajduje się i skarb i instrukcja obsługi – w mocy Ducha Świętego bądź odkrywcą. Po drugie, Boże plany są zawsze pełne pokoju. Krocz w ufności i pewności, że Bóg chce Twojego dobra.
Jak zatem odkryć powołanie? Oto kilka poręcznych podpowiedzi:

- Módl się, módl się i jeszcze raz módl się, jak potrafisz, szczególnie przed Najświętszym Sakramentem – masz wtedy szansę usłyszeć głos Boga
- Korzystaj ze spowiedzi przynajmniej raz w miesiącu – tam twoja motywacja będzie oczyszczana.
- Jeśli tylko możliwe, uczęszczaj codziennie na Mszę Świętą – to audiencja u Najwyższego
- Wczytuj się w Biblię – dzięki żywemu Słowu poznasz język komunikacji samego Boga
- Zaangażuj się w życie wspólnoty, parafii, w wolontariat – życie dla innych to znak dojrzałości
- Rozmawiaj z ludźmi wiary, np. z kierownikiem duchowym – mówienie porządkuje i obiektywizuje nasze myślenie i rozumowanie
- Odwiedź wspólnotę zakonną – dotknij konkretu życia
- Uwalniaj się od swoich planów względem przyszłości – swoimi sposobami i w najlepszym czasie Bóg wszystkie je wykorzysta
- Pielęgnuj wdzięczność i ufność – to cechy człowieka szczęśliwego

Jakiekolwiek jest twoje powołanie, uśmiechnij się do niego – Bóg pragnie Twojego szczęścia!
2Co cechuje osobę powołaną do życia zakonnego?
Prawdą jest, że każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Tak też mówi do nas Bóg. Pośród historii powołanych można jednak zauważyć pewne cechy wspólne. Oto niektóre z nich:

- Naturalne pragnienie małżeństwa i macierzyństwa
- Tęsknota za wyłącznością w Bogu
- Poczucie szczęścia w dotychczasowym życiu, a jednocześnie niekompletności, niezaspokojenia i niespełnienia
- Zainteresowanie życiem duchowym, pasja modlitwy
- Intuicyjne ukierunkowanie się na sprawy wiary, Ewangelii, Kościoła oraz służenia innym
- Poszukiwanie kontaktu z osobami żyjącymi konkretnym powołaniem
- Poczucie zaskoczenia i świadomość bycia niegodnym powołania
- Odnalezienie pokoju i poczucie bycia na właściwym miejscu
parallax background