Zgromadzenie Sióstr św. Dominika gorliwie włącza się w dzieło ewangelizacji i z radością podejmuje nakaz Zbawiciela: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię" (Mk 15,16).


 

Naśladując Chrystusa, ze współczuciem właściwym św. Dominikowi i Matce Kolumbie, Zgromadzenie przyjmuje jako swój cel: głoszenie prawdy ewangelicznej najbardziej potrzebującym, podejmując w Kościele posługę katechetyczną i inne formy ewangelizacji. Matka Założycielka troszczyła się, aby Siostry gorliwie wsłuchiwały się w pouczenia Kościoła, dotyczące współczesnych problemów z dziedziny wiary i moralności. ​Odczytując znaki czasu Zgromadzenie stara się dostosowywać w swej działalności apostolskiej do potrzeb ludzi współczesnych. Podejmuje katechezę w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Już w XIX wieku Siostry dzieląc ciężki los biednego ludu wiejskiego, katechizowały na pastwiskach i w gospodarstwach. Prowadziły też formację moralną i liturgiczną, przygotowując dzieci i dorosłych do sakramentów świętych. Zakładały również grupy duszpasterskie.

Do dziś katechetki troskliwie zabiegają o prowadzenie różnych grup przy parafiach: schole, koła różańcowe i biblijne, grupy misyjne, oazy, KSM, DSM, Dzieci Maryi, DAR, wolontariaty. Siostry aktywnie włączają się w prowadzenie rekolekcji parafialnych, szkolnych i powołaniowych. W naszych klasztorach ludzie młodzi mogą przeżywać dni skupienia. Prowadzimy też w pierwsze soboty miesiąca nocne czuwania dla młodzieży.

Zgromadzenie obejmuje ewangelizacją tzw. krańce świata. Siostry prowadzą apostolską działalność na terenie Afryki w Kamerunie, w azjatyckiej części Rosji oraz na Białorusi i Ukrainie. Świadectwo wiary i posługę potrzebującym podejmujemy także na terenie Włoch, Kanady i Ameryki Północnej.