Paralaksa tła

III Kongres młodych osób konsekrowanych na Białorusi

19 kwietnia, 2018
Apostolstwo? O co właściwie chodzi?
18 kwietnia, 2018
Zakazane melodie i ukryty Bóg…
21 kwietnia, 2018

W dniach 15-17 kwietnia w Baranavichy na Białorusi odbyło się krajowe spotkanie młodych osób konsekrowanych pod hasłem „Skarb w naczyniach glinianych”.
W domu Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny zgromadzili się przedstawiciele różnych wspólnot zakonnych, które znajdują się w Białorusi i poza jej granicami. W wygłoszonych konferencjach oraz w czasie całego spotkania w mniejszych grupach młodzież konsekrowana rozważała słowa z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas” (2Kor 4,7). Droga powołania i zmagania się z trudnościami w jego realizacji została przedstawiona na przykładzie św. Piotra Apostoła.
Druga konferencja była poświęcona kwestii kruchości ludzkiej osoby w aspekcie psychologicznym. Zostały również wskazane drogi przezwyciężenia pewnych trudności w życiu konsekrowanym.
Gościem spotkania był także ks. Bp Yury Kasabudzki, który zauważył ogromną wartość skarbu życia konsekrowanego dla Kościoła w Białorusi.
Wielką radością był dla nas czas wspólnej modlitwy, rekreacji i dzielenia się doświadczeniem.

Siostra Michalina Markiewicz OP