Dzień 1

Jezusowi Panu Utajonemu w Najświętszym Sakramencie, Jego miłości, wszystko na własność oddałam zupełną, przez ręce Najświętszej Panny, aby On Sam już dopełnił i wypełnił wszystkie zamiary Trójcy Najświętszej względem mnie i złożył mnie Jej w ofierze, łącząc ze swoją Ofiarą Najświętszą, którą z Siebie uczynił. (Matka Kolumba Białecka)

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie, bądź uwielbiony za Twoją eucharystyczną Obecność wśród nas. Proszę, pomóż mi Swą łaską oddać moje życie całkowicie w Twoje ręce.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

– O Jezu mój, utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością
– Oczyść i przemień mnie jako własność Swoją.


Dzień 2.

Moj Jezus w Najświętszym Sakramencie taki posłuszny bez granic, a ja czy jestem na każdą chwilę posłuszna woli Bożej objawionej mi przez Kościół, przez regułę (…)? Mój Jezus w Najświętszym Sakramencie taki skupiony, tak wszystkie dusze do skupienia pobudzający – a ja, czy staram się ćwiczyć w tym duchu? (Matka Kolumba Białecka)

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie, pomóż mi Swoją łaską wzrastać w cnocie posłuszeństwa, tak jak Ty byłeś posłuszny woli Ojca aż do śmierci.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

– O Jezu mój, utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością
– Oczyść i przemień mnie jako własność Swoją.


Dzień 3.

O! Jezu Ukochany, w Sakramencie Ołtarza Utajony, błagam Cię (…) uczyń mnie pokorną dla miłości i z miłości ku Tobie, zabij na zawsze pychę we mnie!!! (Matka Kolumba Białecka)

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie, przemień moje serce na wzór Twojego serca pokornego i cichego i ucz w pokorze przyjmować Twoją Wolę.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

– O Jezu mój, utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością
– Oczyść i przemień mnie jako własność Swoją.


Dzień 4.

O Jezu Utajony w Najświętszym Sakramencie, niech te wszystkie kroki moje, które czynię dla spełnienia woli Twojej, zbliżają mnie coraz więcej do Ciebie! Pozwól mi Jezu, umrzeć z tęsknoty i miłości ku Tobie. Pozwól mi wiecznie kochać Ciebie, Twoją żyć miłością, Twoją własnością być i Twoją Przenajświętszą Wolę chwalić na wieki. (Matka Kolumba Białecka)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

– O Jezu mój, utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością
– Oczyść i przemień mnie jako własność Swoją.


Dzień 5.

O Jezu Utajony w Najświętszym Sakramencie! Ty wiesz, jak nieraz wyciągam ku Tobie ręce, błagając abyś mnie pociągnął do siebie! Ale ja taka grzeszna – ja nie wartam Ciebie miłować! Oczyść, oczyść mnie wprzód, a potem, jeżeli moja miłość Ci nie ubliży, to spraw, abym Cię ukochała całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił moich! (Matka Kolumba Białecka)

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie, który wzdychasz za ludzką miłością, przebacz proszę wszystkie moje niewierności, braki miłości Ciebie i bliźniego. Oczyść moje serce i prowadź drogą świętości.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

– O Jezu mój, utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością
– Oczyść i przemień mnie jako własność Swoją.


Dzień 6.

Jednym słowem, Pan Jezus w Hostii powinien być moim Centrum, około którego wszystko w moim życiu duchowym powinno się obracać, jako koło swej osi wewnętrznej. Ach tak! Dusza powinna oddać Sercu Jezusowemu w Najświętszym Sakramencie życie za życie, ofiarę za ofiarę, śmierć za śmierć... bo i cóż – niestety, w swojej nędzy może innego ofiarować! Oto wszystko – co w jej mocy... (Matka Kolumba Białecka)

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie, przyjmij dziękczynienie za dar życia, za sakramenty, za łaskę powołania. Uświęcaj proszę każdą chwilę mojego życia, a gdy czas nadejdzie – udziel łaski dobrej śmierci i oglądania Ciebie w chwale.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

– O Jezu mój, utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością
– Oczyść i przemień mnie jako własność Swoją.


Dzień 7.

Budzić się co dzień z rana jakoby do nowego życia , aby takowe co chwila składać w ofierze i zaumierać sobie przez miłość i dla miłości Jezusa Pana w Najświętszym Sakramencie, aby On tylko mógł żyć pełniejszym życiem, aby był mniej obrażany, a więcej pocieszony, czczony i miłowany pośród nas. (Matka Kolumba Białecka)

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie, przyjmij przeproszenie za wszelkie zgorszenia, niewierności i braki miłości w codziennym życiu, za wyrządzone Tobie zniewagi. Swoją łaską obudź we mnie serce wrażliwe, które pozwoli mi moją wiernością i bezinteresowną służbą wynagradzać Twemu Sercu za wszelkie zło.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

– O Jezu mój, utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością
– Oczyść i przemień mnie jako własność Swoją.


Dzień 8.

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie ciągle modlitwą zajęty, gdy klęczę i modlę się w kaplicy, czegoż nie mam połączyć mojej modlitwy nędznej z Jego wszechmocną modlitwą, czegoż nie mam prosić Pana Jezusa, aby się za mnie pomodlił? Czy jest co, czego by modlitwa Jego nie zdołała wyjednać mi u Boga Ojca!? O Jezu Drogi w Najświętszym Sakramencie, pomimo wszystkich pokus i podszeptów miłości własnej, Ciebie chcę mieć zawsze na celu i jedynie dla miłości Twojej świętej wszystko czynić i cierpieć!!! W tej intencji wszystko do śmierci Ci ofiaruję. (Matka Kolumba Białecka)

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie, Tobie powierzam całe moje życie. Proszę, udziel mi łaski modlitwy i coraz głębszego zjednoczenia z Tobą

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

– O Jezu mój, utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością
– Oczyść i przemień mnie jako własność Swoją.


Dzień 9.

O Jezu mój drogi! Niech ta nędza moja objawia i wyznaje coraz więcej Twoją wielkość i świętość, a moją nicość i zepsucie, i że żadne stworzenie poza Tobą i bez Ciebie niczym nie jest i nic mieć nie może, ale z Tobą i w Tobie potrafi się przeistoczyć w inną istotę. O! wejrzyj ku mnie, z głębokości nędzy mojej wołam do Ciebie, wyciągam ręce ku Tobie. Spuść na mnie promień łaski Twojej oczyszczającej, daj mi miłość Twoją i przemień mnie jako wiesz , chcesz i możesz! (Matka Kolumba Białecka)

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie, przemieniaj Swoją łaską moje życie, uczyń mnie narzędziem Twojej miłości i spraw, aby całe moje życie było na Twoją chwałę i ku pożytkowi Kościoła Świętego.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

– O Jezu mój, utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością
– Oczyść i przemień mnie jako własność Swoją.
Wszechmogący, Wieczny Boże, Tobie przez ręce Maryi poświęciła siebie Sługa Boża Matka Kolumba, która żyła jedynie dla Jezusa w Eucharystii. Proszę Cię, naucz mnie za Jej wzorem być wrażliwym na działanie Ducha Świętego, stale trwać i postępować w pobożności eucharystycznej i gorącej miłości dla Matki Twego Syna.

Wejrzyj na żarliwość Jej oddania się Tobie i udziel mi przez Jej wstawiennictwo łaski..., o którą Cię proszę. Amen.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu ...
Boże Najświętszy w Trójcy Jedyny, wsław cudami korną Służebnicę Twoją Marię Kolumbę, przyspiesz godzinę Jej beatyfikacji, uczyń Ją orędowniczką dla chwały świętego Kościoła Twojego i ku pomocy naszej Ojczyzny. Błagamy Cię o to przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

O Jezu, w Hostii utajony, wyniszczony dla nas, spojrzyj na nas okiem miłosierdzia Twojego, racz wysłuchać gorących próśb naszych i spraw, aby Kościół ogłosił Błogosławioną Służebnicę Twoją Marię Kolumbę, szczególniejszą czcicielkę Twojego utajenia na naszych ołtarzach.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu ...