Paralaksa tła

Wielki Piątek

30 marca, 2018
Wielki Czwartek
29 marca, 2018
Wielka Sobota
31 marca, 2018

W Wielki Piątek stajemy pod Krzyżem Chrystusa.  Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (por. J 15, 13). Adorujmy dziś tę Miłość...