Urodziła się 16 stycznia 1800 r. w Końskiem. Była córką Stanisława Aleksandra Ignacego hr. Małachowskiego h. Nałęcz i Anny Marii Stadnickiej ze Stadnik h. Drużyna. 3 listopada 1829 r. poślubiła Jana Bogdana hr. Tarnowskiego z Tarnowa h. Leliwa, z którym miała dziewięcioro dzieci: Walerię, Karolinę, Gabrielę, Jana, Zofię, Stanisława, Juliusza, (walczył w powstaniu styczniowym i zginął w bitwie pod Komorowem), Kazimierza i Annę.

Była właścicielką dóbr dzikowskich, do których należała także Wielowieś. Pragnęła pomóc Matce Kolumbie Białeckiej w zakładaniu nowej fundacji, dlatego też złożyła na ten cel znaczną ofiarę pieniężną, a także podarowała miejsce pod przyszły klasztor oraz drewno na jego budowę.

Zmarła w nocy z 23 na 24 lutego 1862 r. w Dzikowie. Została pochowana w Tarnobrzegu, w kościele oo. Dominikanów, w krypcie hrabstwa Tarnowskich.