Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Styczeń 16, 2019

Piękno pracy apostolskiej w Kanadzie

Wiel­ka radość i wdzięcz­ność wypeł­nia­ła ser­ca Sióstr ze wspól­no­ty w Cal­ga­ry kie­dy dnia 17 mar­ca 2018r było nam dane prze­ży­wać Jubi­le­usz 50-lecia posłu­gi Sióstr przy w pol­skiej para­fii p.w. Mat­ki Bożej […]
Styczeń 14, 2019

Świątecznie w Ułan — Ude

Okres Adwen­tu i Boże­go Naro­dze­nia jest w naszej para­fii w Ułan — Ude bar­dzo boga­ty w wyda­rze­nia. Razem z para­fia­na­mi przy­go­to­wa­ły­śmy w koście­le szop­kę. Tra­dy­cyj­nie już 24 grud­nia odby­ła się Wigi­lia dla para­fian. […]
Styczeń 11, 2019

Trzej Królowie w Białej Niżnej

W Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, bial­ski klasz­tor nawie­dzi­li Trzej Kró­lo­wie. Wypeł­nia­jąc go wonią kadzi­dła, życzy­li Sio­strom, by swo­je modli­twy nie­ustan­nie wzno­si­ły ku nie­bu.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej