Matka Kolumba pozostawiła po sobie wiele pism. Jako Założycielka Zgromadzenia pragnęła określić sposób funkcjonowania nowej gałęzi zakonnej. Uczyniła to formułując "Dyrektorium dla nowicjatu", w którym poucza Siostry, jak być dominikanką. W poszczególnych rozdziałach dotyka nie tylko spraw duchowych, ale także tych codziennych, praktycznych, wynikających z życia wspólnego.

Zupełnie inny charakter mają listy pisane przez Matkę Kolumbę. Adresowane są one do poszczególnych sióstr, do całych wspólnot, ale też innych osób pozostających w bliskich relacjach z Matką. Przebija w nich matczyne serce, które troszczy się o powierzone sobie siostry. Nie waha się też napominać tych, które w jakikolwiek sposób błądzą. Z listów dowiadujemy się, jakie relacje łączyły Matkę ze wspólnotą dominikanek.
Ważną pozycją są "Natchnienia duchowne". To notatki sporządzone podczas rekolekcji, medytacji, oraz wszelkie inne zapiski duchowe. Widzimy w nich, co było osią życia wewnętrznego Matki Kolumby: zjednoczenie z Jezusem Eucharystycznym.
Niezwykle cenny jest "Testament". Siostry towarzyszące Matce Kolumbie w ostatnich tygodniach jej życia zapisały słowa, które Matka skierowała do nich, mając na myśli także przyszłość Zgromadzenia. To matczyne pouczenia w obliczu zbliżającej się śmierci. Dotyczą więc spraw najważniejszych: relacji do Boga, miłości wzajemnej a także miłości do tych, do których jesteśmy posłane.
Z tych wszystkich pism wyłaniają się "Myśli" Matki Kolumby. Trafiające prosto do serca, pozwalają się zatrzymać na chwilę po to, by obrać właściwą ścieżkę na drodze do świętości...
 

Myśli Matki Kolumby


Czytaj więcej

 

Listy Matki Kolumby


Zobacz film

 

Dyrektorium dla nowicjatu


Zobacz film

 

Natchnienia duchowne


Zobacz film

 

Testament Duchowy


Czytaj więcej