Matkę Kolumbę już za życia nazywano „Aniołem dobroci”. Ci, którzy ją znali, widzieli w niej świętą. Ona sama nie pragnęła niczego, poza zapomnieniem. Po śmierci Matki siostry pielęgnowały pamięć o swojej Założycielce spisując świadectwa osób, które ją pamiętały, wspominając rocznicę narodzin dla nieba czy imienin. Grób Matki oraz jej celę odwiedzali liczni pielgrzymi. Tak spontanicznie narodził się kult Założycielki. Z czasem rodzą się inicjatywy napisania życiorysu. Jednym z pierwszych jest Krótki rys życia powstały już około 1890 roku.

W 1980 roku podjęte zostały prace przygotowawcze do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Dziś, gdy cieszymy się Dekretem heroiczności cnót ogłoszonym 20 grudnia 2004 roku w obecności św. Jana Pawła II, wciąż nie ustajemy w błaganiach o cud przez przyczynę Sługi Bożej. Jest to ostatni warunek do spełnienia na drodze do beatyfikacji. Poznajemy Matkę Kolumbę pielgrzymując do miejsc związanych z jej życiem, wydajemy też publikacje przybliżające osobę naszej Założycielki. Co roku organizujemy w Wielowsi siedmiodobowe czuwanie modlitewne, tzw. Jerycho, podczas którego błagamy Boga o dar beatyfikacji Matki. Jej cela jest zawsze otwarta dla wszystkich, którzy chcą spotkać naszą Matkę w przestrzeni skupienia i modlitwy; dla wszystkich potrzebujących Jej wstawiennictwa u Pana.